بانک پارسیان

پروژه های اجرای شده از گروه بانک پارسیان توسط شرکت صنایع چوب سروستان :

شعب :
1-شعبه ولنجک
2 -شعبه پارک ساعی
3 -شعبه توحید
4 -شعبه مرزداران
5 -شعبه بلوار کشاورز
6 -شعبه کامرانیه
7 -شعبه شهر قدس
8 -شعبه دربند
9 -شعبه فرمانیه
10 -شعبه بلوار فردوس
.
.
.