بانک پاسارگاد

پروژه های اجرای شده از گروه بانک پاسارگاد توسط شرکت صنایع چوب سروستان :

مجری طرح  تعالی سازمانی (5s)
 شعب:

1 .تجریش
2 .شقایق 
3 .شهرکرد
4 .عفیف آباد شیراز
5 .بورس کالا
6 .طالقانی کرج
7 .برج تهران
8 .دربند
9 .لویزان
10 .سمنان 
.
.
.ساختمان ها و ادارات:

1 .پروژه دانشگاه خاتم
2 .پروژه گروه مالی پاسارگاد
3 .پروژه ساختمان مرکزی
4 .پروژه صرافی پاسارگاد
5 .پروژه آمفی تئاتر یاسمین مشهد
6 .پروژه اداری پاسارگاد مشهد
7.پروژه مرکز اداری - تجاری پاسارگاد (طراحی ، ساخت و نصب کلیه مصنوعات چوبی مرکز واقع در میدان اصلی قشم)
.
.
.