برگزاری نمایشگاه برج میلاد

  • شبکه های اجتماعی :
نمایشگاه حقوق شهروندی
کارفرما : روابط عمومی بانک پاسارگاد

آدرس : برج میلاد
اجرا : 1396/8/2 الی 1396/8/4
  • تاریخ شروع : 2 آبان 1396
  • تاریخ پایان : 4 آبان 1396