نمایشگاه بانک پاسارگاد

برقراری غرفه بانک در محل نمایشگاه جانبی نشست ایران و ایتالیا
  • تاریخ شروع : 30 فروردین 1396
  • تاریخ پایان : 31 فروردین 1396