پرسش و پاسخ

  • تاریخ تاسیس شرکت سروتان از کی می باشد؟

    بیش از بیست و یک سال از عمر صنایع چوب سروستان در صنعت چوب و ام دی اف و مهندسی ساخت مصنوعات گذشته است 
  • کیفیت محصولات سروستان

    بسیار عالی

فرم ارسال سوال

  •