پیام مدیر عامل

به نام خالق هستی

• مفتخرم که در حال حاضر مجموعه پیکر سروستان در سطوح مختلف ، از زنان و مردانی شکل گرفته است که روحیه تلاشگر و جسورانه شان سکویی است برای پرتاب و رسیدن به جایگاهی که شایستگی سروستان را به مرحله ظهور میرساند.
• سروستان خود را همراهی شایسته برای مشارکت در توسعه و پیشرفت روز افزون در اجرای پروژه های گوناگون می داند.
• شرکت صنایع چوب سروستان بر اساس مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزش ها ، ضمن رعایت اصول و استاندارد های علمی و مهندسی ، امکان ارائه و انجام هرگونه مشاوره طراحی ، اجراء ، نظارت و سرمایه گذاری یا مشارکت در بخش مصنوعات چوبی را دارا می باشد .