بانک تجارت - شعبه طالقانی ایرانشهر

کارفرما : شرکت آرمان ابنیه آکام مهام
آدرس : خیابان طالقانی تقاطع خیابان ایرانشهر
اجرا :  1396
متراژ زیر بنا : 1150 مترمربع