بانک دی (شرکت گسترش فن آوران ساخت)

کارفرما : شرکت گسترش فن آوران ساخت
اجرا : 1393
شعبه نمونه باهنر (نیاوران)
بیمارستان خاتم الانبیاء