بانک پارسیان (82 شعبه)

کارفرما : شرکت طرح و ساخت معماران پیشرو
کارفرما: شرکت آرمان ابنیه آکام مهام

اجرا  : 1386-1399
82 شعبه
1-شعبه ولنجک
2 -شعبه پارک ساعی
3 -شعبه توحید
4 -شعبه مرزداران
5 -شعبه بلوار کشاورز
6 -شعبه کامرانیه
.
.
.