برگزاری نمایشگاهای بین المللی (شرکت چهارفکر)

آدرس: جزیره کیش - مرکز نمایشگاه های بین المللی 
کارفرما: شرکت جی تی آی پارسیان 
طراح و مشاور: شرکت چهار فکر آدریان
سال اجرا : 1395
آدرس : تهران - هتل اسپیناس پلاس
اجرا: شرکت سروستان