دانشگاه خاتم (وابسته به بانک پاسارگاد)

کارفرما : شرکت فن آوران ساخت - شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر
آدرس : خیابان شیراز شمالی - کوچه حکیم اعظم
اجرا : 1393-1392
ساخت و اجرای سر درب ورودی از جنس چوب بلوط و همچنین درب های چوبی سالن آمفی تئاتر و درب های کلاس.