دفتر ملاصدرا - ساختمان سحر

کارفرما : شرکت سروستان پارسه
آدرس : میدان ونک - خیابان ملاصدرا - ساختمان سحر
اجرا : 1390