ساختمان مرکزی شرکت مخابرات (شهید قاسم سلیمانی )

کارفرما:شرکت پرهون طرح
آدرس : بزرگراه همت - تقاطع شیخ بهایی
سال اجرا : 1399