شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

کارفرما : شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر
 آدرس : خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - کوچه زاینده رود غربی 

 اجرا :  1393