شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)

کارفرما: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
آدرس: پارک فناوری پردیس
سال اجرا: 1398