پروژه اداری دانشگاه - شرکت ساختمانی هشتم مشهد

کارفرما : شرکت ساختمان شهرسازی هشتم
آدرس : مشهد - خیابان دانشگاه - نبش خیابان 17 
اجرا : 1396
متراژ زیر بنا : 9200 مترمربع