پروژه موسسه اعتباری ملل (شعبه میدان کاج)

کارفرما: شرکت عمران نوین توس جاویدان
آدرس: میدان کاج سعادت آباد
اجرا : سال 1398